Military History Museum – Lindapter


Hovedillustration: © Hufton+Crow

Anlægsprojekt
Dresden Museum of Military History

Sted
Dresden, Tyskland

Produkt
Lindapter Hollo-Bolt ekspansionsbolt

Anvendelse
Montering af transparent facade

Dresden Museum of Military History

Tilbygninger behøver ikke være kedelige. Et fantastisk eksempel på dette er tilbygningen på militærmuseet i Dresden, hvor Daniel Libeskinds ultramoderne tilbygning på smukkeste vis bryder med den originale, nyklassiske bygnings struktur. Den fem-etagers kileformede bygning af beton, stål og glas skærer sig gennem den mere end 135 år ældre hovedbygning som et symbol på Dresdens genopståen.

Den åbne og transparente facade på tilbygningen står i stærk kontrast til den oprindelige bygnings bastanthed. Facaden er opbygget med perforerede stålpaneler, der er fastgjort til den bærende konstruktion bestående af hulprofiler med mere end 2.000 Hollo-Bolts i rustfrit stål. Lindapters Hollo-Bolts har en høj brudstyrke og selv den mindste variant i produktserien, M8, var tilstrækkelig til at sikre en solid og holdbar fastgørelse af facadepanelerne.


Montering af facadepaneler med ekspansionsbolte Facadepaneler monteret med ekspansionsbolte Montering af facadepanel på hulprofil | Close-up

Med de unikke Hollo-Bolts ekspansionsbolte kunne facadepanelerne let monteres med adgang udelukkende fra tilspændingssiden – uden boring eller svejsning på stedet. Da det kun er bolthovedet og kraven på den rustfrie Hollo-Bolt, der er synlig udefra, er resultatet tilmed både en æstetisk og en korrosionsbestandig løsning.

Med den stigende popularitet og brug af hulprofiler til strukturel bygningskonstruktion, og det store udvalg af Hollo-Bolt varianter (størrelser og materialer/overfladebehandlinger), er Lindapters Hollo-Bolt blevet en favorit blandt nyskabende arkitekter verden over.

Lindapter Hollo-Bolt er den eneste CE-mærkede ekspansionsbolt til fastgørelse på hulprofiler eller andre stålflader, hvor der kun er adgang fra den ene side. De specialdesignede ekspansionsbolte er endvidere ICC-ES godkendt i alle seismiske kategorier fra A-F. De kan derfor benyttes til byggeri i områder med høj seismisk aktivitet og byggeri i særligt vindudsatte områder.

Se vores Hollo-Bolt sortiment

Shop Hollo-Bolts

og andre svejsefrie løsninger i webshoppen!