Hollo-Bolt

Fleksibel og svejsefri samling af stålbjælker

Lindapter har gennem mere end 80 år produceret innovative svejse- og borefri løsninger til sammenføjninger af stålbjælker.

Lindapters Hollo-Bolt til præ-borede samlinger kan bruges  til svejsefri samlinger og sikring af konstruktionsbjælker, hulprofiler, rørbæringer, løftepunkter samt beklædning af facader og overflader.

Hollo-Bolt ekspansionsbolte har en høj sikkerhedsfaktor på 5:1 og de samme velkendte fordele som de øvrige Lindapter fittings og beslag: Du har ikke brug for specialudstyr til samlingen, bæreevnen bliver ikke forringet, og du undgår at svejse og i mange tilfælde også at bore. Du bruger blot en momentnøgle til at stramme boltene til et passende moment og korrekt tilspænding.

Med Hollo-Bolt ekspansionsbolte har du kun brug for adgang på tilspændingssiden. Det gør Hollo-Bolt til et hurtigere og nemmere alternativ til svejsning eller gennemboltning. Det betyder kortere byggetid og reducerede lønomkostninger. Desuden er det ikke nødvendigt at indhente svejsetilladelse.

Hollo-Bolt – Typiske anvendelsesområder

Hollo-Bolt | Ekspansionsbolt | konstruktionsbjælker | Erik Larsen & Søn Hollo-Bolt | Ekspansionsbolt | Rude- og tagkonstruktioner | Erik Larsen & Søn Hollo-Bolt | Ekspansionsbolt | Trapper og gelændere | Erik Larsen & Søn
Konstruktions-
bjælker
Rude- og
tagkonstruktioner
Trapper og
gelændere
Hollo-Bolt | Ekspansionsbolt | Altaner og baldakiner | Erik Larsen & Søn Hollo-Bolt | Ekspansionsbolt | Facader og facadebeklædning | Erik Larsen & Søn Hollo-Bolt | Ekspansionsbolt | Tårne og master | Erik Larsen & Søn
Altaner og
baldakiner
Facader og
facadebeklædning
Tårne og
master

Sådan virker Hollo-Bolt

Du spænder Hollo-Bolt ekspansionsboltene med en momentnøgle. Under tilspændingen bevæger boltens kegledel sig op langs bolttråden, ekspansionskappens ben ekspanderer og skaber klemkraften, samtidigt med, at kegledelen sikrer boltens indre del og låser bolten fast. Se videoen herunder.

Lindapter tilbyder en lang række korrosionsbestandige overfladebehandlinger, herunder varmgalvanisering, elforzinkning og rustfri stål (A4), så ekspansionsboltene kan anvendes til en række forskellige materialer og formål.

Brug ekspansionsboltene som alternativ til svejsning og gennemboltning og som alternativ til fastgørelse med beslag og skæring af adgangshuller. Brug Hollo-Bolt til fastgørelse af facadestrukturer, strukturelle konstruktioner, samlinger mellem bygningsdele og meget mere.

Høj klemkraft med Hollo-Bolt

En skrue- eller boltsamling skal sikre en korrekt og tilstrækkelig høj klemkraft mellem de elementer, der skal samles, for at sikre en stabil og sikker konstruktion. Klemkraften angives normalt ved tilspændingsmomentet. Når bolte og skruer momentmonteres bør spændingen ikke overskride flydespændingen, samtidig skal spændingen være tilstrækkelig stor til at samlingen ikke løsner sig.

Hollo-Bolt ekspansionsboltene fås med særlige gummiskiver, der under tilspændingen komprimeres således, at klemkraften øges signifikant og risikoen for forskydninger og deformationer mindskes.

Hollo-Bolts er seismisk godkendt

Hollo-Bolts er ICC-ES godkendt i alle seismiske kategorier fra A-F og kan benyttes til byggeri i områder med høj seismisk aktivitet og byggeri i vindudsatte områder, hvor påvirkningen af bygninger og konstruktioner kan være betragtelig.

Med andre ord lever Hollo-Bolts fuldt ud op til Bygningsreglementets bestemmelser vedrørende stabilitet og konstruktionssikkerhed under vindpåvirkning.

Sådan fjerner du Hollo-Bolts

Ligesom du kan fastgøre standard Hollo-Bolts med almindeligt håndværktøj, kan du også fjerne dem med pneumatisk håndværktøj.

  1. Placér en passende størrelse skruenøgle på kravens flade del for at holde den på plads
  2. Brug dit pneumatiske håndværktøj til at løsne bolten – værktøjet skal være indstillet med retning mod uret.
  3. Fortsæt med at løsne bolten indtil kegle, ekspansionskappe og gummiskive på boltens anden side løsnes og falder ud.
  4. Du kan nu løsne bolten og ekspansionskraven.

Se størrelser og overfladebehandlinger i vores webshop!

Se Hollo-Bolts ekspansionsbolte