INFO

Hollo-Bolt – Fleksibel og svejsefri samling af stålbjælker

Kortere byggetid og reducerede lønomkostninger

Lindapter har gennem mere end 85 år produceret innovative svejse- og borefri løsninger til sammenføjninger af stålbjælker.

Lindapters Hollo-Bolt til præ-borede samlinger kan bruges  til svejsefri samlinger og sikring af konstruktionsbjælker, hulprofiler, rørbæringer, løftepunkter samt beklædning af facader og overflader.

Hollo-Bolt ekspansionsbolte har en høj sikkerhedsfaktor på 5:1 og de samme velkendte fordele som de øvrige Lindapter fittings og beslag: 

Du har ikke brug for specialudstyr til samlingen, bæreevnen bliver ikke forringet, og du undgår at svejse og i mange tilfælde også at bore. Du bruger blot en momentnøgle til at stramme boltene til et passende moment og korrekt tilspænding.

Med Hollo-Bolt ekspansionsbolte har du kun brug for adgang på tilspændingssiden. Det gør Hollo-Bolt til et hurtigere og nemmere alternativ til svejsning eller gennemboltning. Det betyder kortere byggetid og reducerede lønomkostninger. Desuden er det ikke nødvendigt at indhente svejsetilladelse.

Hollo-Bolt – Typiske anvendelsesområder

Konstruktionsbjælker

Rude- og tagkonstruktioner

Trapper og gelændere

Altaner og baldakiner

Facader og facedebeklædning

Tårne og master

HOLLO-BOLT

Sådan virker Hollo-Bolt

Du spænder Hollo-Bolt ekspansionsboltene med en momentnøgle. Under tilspændingen bevæger boltens kegledel sig op langs bolttråden, ekspansionskappens ben ekspanderer og skaber klemkraften, samtidigt med, at kegledelen sikrer boltens indre del og låser bolten fast. Se, hvor simpelt det kan gøres i videoen.
 

HCF

Høj klemkraft med Hollo-Bolt

En skrue- eller boltsamling skal sikre en korrekt og tilstrækkelig høj klemkraft mellem de elementer, der skal samles, for at sikre en stabil og sikker konstruktion. Klemkraften angives normalt ved tilspændingsmomentet. Når bolte og skruer momentmonteres bør spændingen ikke overskride flydespændingen, samtidig skal spændingen være tilstrækkelig stor til at samlingen ikke løsner sig.

Hollo-Bolt ekspansionsboltene fås med særlige gummiskiver, der under tilspændingen komprimeres således, at klemkraften øges signifikant og risikoen for forskydninger og deformationer mindskes.
 

Værd at vide

Hollo-Bolts er seismisk godkendt

Hollo-Bolts er ICC-ES godkendt i alle seismiske kategorier fra A-F og kan benyttes til byggeri i områder med høj seismisk aktivitet og byggeri i vindudsatte områder, hvor påvirkningen af bygninger og konstruktioner kan være betragtelig.

Med andre ord lever Hollo-Bolts fuldt ud op til Bygningsreglementets bestemmelser vedrørende stabilitet og konstruktionssikkerhed under vindpåvirkning.

Sådan fjerner du Hollo-Bolts

Ligesom du kan fastgøre standard Hollo-Bolts med almindeligt håndværktøj, kan du også fjerne dem med pneumatisk håndværktøj.

  1. Placér en passende størrelse skruenøgle på kravens flade del for at holde den på plads
  2. Brug dit pneumatiske håndværktøj til at løsne bolten - værktøjet skal være indstillet med retning mod uret.
  3. Fortsæt med at løsne bolten indtil kegle, ekspansionskappe og gummiskive på boltens anden side løsnes og falder ud.
  4. Du kan nu løsne bolten og ekspansionskraven.

Vil du vide mere?

Lad os høre fra dig. Giv os et ring eller send os en mail!

Erik Larsen & Søn

Din autoriserede Lindapter distributør

Som autoriseret Lindapter distributør gennem mange år, har vi den fornødne erfaring til at rådgive og hjælpe dig på vej. Og skulle vi ikke lige have en løsning på hånden, så trækker vi på et stærkt bagland af erfarne ingeniører i Lindapter International.