INFO

Historisk vingesus

En tur ned ad Memory Lane med Erik Larsen & Kee Klamps

Vi har været i gemmerne og fundet en mere end 70 år gammel og støvet Erik Larsen tryksag frem: “Gascoignes Kee-Klamps til Rørkonstruktion af enhver Art”. Støvet er nu nænsomt børstet væk og vi kan løfte sløret for indholdet.

Mange år er gået, men både vi og de originale Kee Klamps er still going strong!

Hent brochuren eller læs den tudsegamle tekst med dobbelt “a” og store bogstaver hér og dér.

KEE-KLAMPS

er Fittings i et stort Antal Former og Størrelser, hvoraf man bygger selv meget komplicerede Konstruktioner – baade til permanente Konstruktioner og til Konstruktioner, der kun skal anvendes i et begrænset Tidsrum.

KEE-KLAMPS

fastgøres til Røret ved Hjælp af en Pinolskrue, som holder for Tryk og Træk i Rørets Retning paa ca. 2½ Tons. Røret skal ikke forsynes med Gevind. Kun Rørskærere, Waterpas og Tommestok skal anvendes under Bygning af en Konstruktion – foruden Kee-Klamps, Rør og Nøgle til Pinolskruen.

KEE-KLAMPS

Konstruktioner kan udvides paa Stedet – ligesom ogsaa beskadigede Dele af Konstruktionen kan udskiftes paa Stedet uden Vanskelighed.

Nogle faa Anvendelsesmuligheder af KEE-KLAMPS

KEE-KLAMPS

som overalt i Udlandet, har vundet stor Udbredelse, løser ethvert tænkeligt Problem for Dem, naar det drejer sig om Rørkonstruktioner. Dertil kommer, at det er let at opstille og som Følge heraf, kan man foretage selv omfattende Ændringer uden nævneværdig Besvær.

Anvendt: Kee Klamps Nos. 12 og 15.

LANDBRUGET

rummer store Muligheder for Anvendelse af Kee-Klamps til f. Eks.: Indretning af Stalde, Indhegninger af enhver Art, Parringsbokse etc. Endvidere er Kee-Klamps praktisk til de mange ambulante Konstruktioner indenfor moderne Landbrug.

Anvendt: Kee-Klamps nos. 10, 21, 25 og 26.

INDUSTRIEN

har i Kee-Klamps den bedste Løsning naar det gælder Opstilling af Reoler, Rækværk ved Maskiner etc. Ligeledes er man i Stand til at opstille Stiger og samle Transportvogne ved Hjælp af Kee-Klamps.

Anvendt: Kee-Klamps Nos. 10, 15, 21, 25, 26, 45, 46, 50, 61 og 64.

Men ogsaa i Børnenes Verden kan Kee-Klamps være til baade Glæde og Nytte.

Anvendt: Kee-Klamps Nos. 13, 23 og 78.

LEGEPLADSEN

faar større Interesse for Børnene, naar man, som vist paa disse Billeder er i Stand til at opstille forskellige Forlystelser for dem. Det samme gælder for Deres Have. De kan f. Eks. opstille Gynge, Vippe, Klatrestativer o. lign.

Anvendt: Kee-Klamps Nos. 10, 22, 45 og 50.

DERFOR

maa De efter disse Oplysninger give os Ret i, at Kee-Klamps, som Følge af de mange Muligheder, der byder sig, er baade praktisk og tidsbesparende, naar det gælder Røropstillinger. Tænker De derfor paa at udskifte en nuværende Konstruktion, eller spekulerer De paa noget nyt, saa ring eller skriv til os, og vi er til Tjeneste med Oplysninger og Raad i enhver Retning.

Eneforhandler for Danmark. Firma Erik Larsen. Sigbrits Alle 3, København S. Telef. Amager 4305

RØR – FITTINGS – SANITET & VARME

Eneforhandler for Danmark. Firma Erik Larsen. Sigbrits Alle 3, København S. Telef. Amager 4305

Fittings til ethvert behov

Hos Erik Larsen & Søn fører vi markedets største udvalg af rørfittings og tilbehør til opbygning af enhver tænkelig konstruktion. Vores sortiment dækker bredt og indeholder mange varianter af:

  • Basebeslag og flanger
  • T-stykker
  • Kryds
  • Bøjninger
  • Overgange og samlinger
  • Hængsler og clips
  • Diverse og specialfittings
  • Kits og befæstigelse
  • Tilbehør

Vil du vide mere?

Lad os høre fra dig. Giv os et ring eller send os en mail!

Erik Larsen & Søn

Din mest erfarne forhandler af rørfittings

Erik Larsen & Søn har mere end 80 års erfaring som distributør i Danmark af Kee Safety’s kvalitetsprodukter. Kee Klamp og Kee Lite. I 2020 blev sortimentet suppleret med vores egne mærker Clarrods Clamps og Clarrods Black.

Den omfattende erfaring er din sikkerhed for, at du kommer godt fra start og godt i mål med et hvilket som helst projekt, hvor clamps, fittings og metalrør/vandrør udgør de bærende elementer.